Deltagare i projektet

Projektgruppen bestod av medlemmar från 4 av de regionala noderna inom systemet Kliniska Studier Sverige.

Karolinska Trial Alliance – Harriet Udd, Projektledare och Helena Millstam, Jurist
Gothia Forum – Christer Söderström, Projektdeltagare
Forum Söder – Gertrud Lundqvist, Projektdeltagare
Forum Uppsala-Örebro – Åsa Silverplatz, Eva Norgren-Holst, Projektdeltagare

Projektets referensgrupp bestod av representanter från Lif, AsCRO, Läkemedelsverket, SKL, PPD och TFS.