Kontakt

 

Karolinska Trial Alliance
Harriet Udd
E-mail: harriet.udd@sll.se

 

Forum Sydost
Therese Pettersson
E-mail: therese.pettersson@regionostergotland.se

 

Forum Norr
Marja-Liisa Lammi Tavelin och Agneta Lindberg
E-mail:  marjaliisa.lammitavelin@vll.se

E-mail: agneta.lindberg@regionjh.se

 

Gothia Forum
Christer Söderström
E-mail: christer.soderstrom@vgregion.se

 

Forum Uppsala-Örebro
Kontakt till Uppsala-Örebro
E-mail: info-fuo@ucr.uu.se

 

Forum Söder
Kontakt till Central stödfunktion Forum Söder
E-mail: forumsoder@skane.se

Kontakt till Lokal stödfunktion i Blekinge, Halland eller Kronoberg: http://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/