Om Avtalsprojektet

Syftet med projektet är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska underlätta och främja möjligheten att genomföra studier och således öka antalet kliniska studier som genomförs i Sverige.

Projektet pågick under 2016 och målet var att skapa en standardiserad avtalsprocess baserad på samsyn och acceptans mellan de parter som är involverade i avtalsprocessen i kliniska studier, samt att ta fram verktyg som underlättar och effektiviserar processen. Resultatet av projektet finner du här.